nav-left cat-right
cat-right

פיתוח מוצר טכנולוגי

פיתוח מוצר טכנולוגי

יזמים הינם אנשים אשר, בין היתר, בוערת בהם תשוקה לפיתוח מוצרים חדשים. יש פיתוחים שונים, כאלו שנעשים מהיסוד ויש שיפור פריטים קיימים שמוסיפים תכונות נוספות לאלו שקיימות בקודמים. כאשר מדובר על פיתוח מוצר טכנולוגי אזי האתגר גדול יותר בגלל המורכבות שלו ובגלל האלמנטים הקיימים בו. במוצר כזה יש מנועים המופעלים באמצעות אנרגיות שונות, ובנוסף, יש צורך בשימוש של מערכות שונות כמו: אלקטרוניות, פנאומטיות, הידראוליות, אלקטרומכניקות ואחרות.

ניתוח ואיפיון

פיתוח מוצר נעשה בשלבים מסודרים ועוקבים. הראשון שבהם הוא ניתוח ואפיון. בשלב זה מחפשים תשובה לנחיצות המוצר החדש. עושים זאת באמצעות בדיקה יסודית של השוק הפוטנציאלי ובדיקה כוללת היבטים של תנאי השוק, קהל היעד, מוצרים מתחרים בקטגוריה, יתרונותיהם וחסרונותיהם ועוד, בנוסף, נעשית בדיקה לגבי  המוצר. באיזה חומרים וטכנולוגיה ניתן להשתמש? מה יהיה אפיונו? איזה דרישות ייצור ותפעול יידרשו? תשובות נוספות יינתנו לגבי הנדסת אנוש, עיצוב, תקני בטיחות נדרשים ועוד.

פיתוח קונספט

השלב הבא הוא פיתוח קונספט וכאן יש לבחור באחת מצורות המימוש האפשריות. כאן באים לידי ביטוי הרעיונות הטכנולוגיים שמובילים לפתרונות. יבחנו אלמנטים של סוג אנרגיית תפעול, חשמלית או שמבוססת על דלקים, מצברים, סולארית או אחרת. ייבחנו מערכות טכנולוגיות שיתפעלו את המכשיר, יוחלט על החומרים, ממשק המשתמש ועוד. יהיה צורך לבנות אב טיפוס ראשוני לבדיקת כל חלקי המכשיר כדי לעמוד על היתרונות והחסרונות שלו.

אבטיפוס

לאחר מכן מבצעים תכנון הנדסי מדויק שמתמקד בעיצוב המוצר, בחומרים, בטכנולוגיה, בגודל  המכשיר. בממשק המשתמש ועוד. באמצעות תוכנות מיוחדות מבצעים שרטוטים של חלקים במכשיר חישובים הנדסיים ועוד, ובסוף התהליך מציגים הדמיות ממוחשבות של המוצר. שלב זה הוא למעשה, התחלה מעשית בפיתוח שכולל רישום פטנטים, גיוס משקיעים ועוד. בשלב זה יש לייצר אב טיפוס והמטרה היא שיהיה דומה ככל האפשר לגרסה הסופית שלו. ייעשו עליו סבב ניסויים שונים כדי לקבל משוב להיבטים שונים כמו: נוחות שימוש, מגע, הנדסת אנוש, תפעול, ארגונומיה, עיצוב ועוד. לאחר ניתוח התשובות ייעשה מקצה שיפורים בדרך לייצור המוצר. בשלב זה מכינים תיק מוצר ועל פיהם ינוהל כל שלב הייצור. מומלץ להיעזר במומחים לפיתוח מוצרים בעלי ניסיון.

השאירו תגובה